2 december 2019

Vertrouwenspersonen en steunfiguren: hoe krijgen ze een plaats in de jeugdhulp en in het netwerk van kinderen, jongeren en ouders?  

Elk kind, jongere, ouder of opvoedingsverantwoordelijke in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt in de jeugdhulp ook veel gewerkt met steunfiguren. Op deze studiedag vertrekken we vanuit de juridische benadering van het recht op bijstand voor cliënten in de jeugdhulp en trekken we het thema open naar het belang van het netwerk en de plaats van steunfiguren en natuurlijk mentorschap daarbinnen.

We bekijken hoe de positie van kinderen, jongeren en ouders zo versterkt kan worden. We nemen tijd voor getuigenissen én voor reflectie. Wat zijn valkuilen en hoe kunnen we die vermijden? Wat zijn mogelijkheden en hoe kunnen we die versterken? En welke rol kan de overheid hierin spelen?

Deze studiedag is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk.

Inschrijven kan je onderaan tot 25 november 2019.

Programma

8.30 u. Onthaal met koffie en thee

9.15 u. Verwelkoming en inleiding

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien
Jongeren getuigen, filmpje ism Cachet

9.40 u. De juridische spelregels

Nele Desmet, jurist bij tZitemzo (kinderrechtswinkel) schetst het juridisch kader over de vertrouwenspersoon voor kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Ze gaat in op het mandaat van de vertrouwenspersoon, de aspecten van beroepsgeheim en dossier en klachtenbehandeling.

10.15 u. En de jeugdadvocaat?

Veerle Borremans, jeugdadvocaat en erkend bemiddelaar, schetst de mogelijke rol van een jeugdadvocaat als vertrouwenspersoon en als ‘advocaat’. En wat te doen als een jeugdadvocaat niet optreedt in het belang van de minderjarige?

Advocaat Veerle Borremans – Unie van Jeugdadvocaten

10.45 u. Een voorbeeld uit de praktijk van vzw De Loods: een jongere, een vertrouwenspersoon en een hulpverlener getuigen.

11.15 u. Pauze met koffie of thee

11.35 u. Belang van het netwerk, natuurlijk mentorschap en de JIM-aanpak: een inspirerend verhaal voor ‘onze’ vertrouwenspersoon?

Professor Geert Jan Stams deed reeds uitgebreid onderzoek naar mogelijkheden en valkuilen in het betrekken van sociale netwerken bij hulpverlening. Hij gaat in op het belang van het netwerk, en in het bijzonder de plaats van natuurlijk mentorschap. Hoe versterkt dit de positie van cliënten en wat vraagt dit van hulpverlening? Hij gaat hierbij concreet in op de JIM-aanpak, Jouw Informele Mentor, een aanpak en visie op hulpverlening die sinds een aantal jaar wordt uitgerold in Nederland. In dit verhaal reflecteert hij ook over de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp in Vlaanderen.   

Professor Geert Jan Stams, Universiteit van Amsterdam

12.15 u. Een vertrouwenspersoon in jeugdhulp?! Het verhaal van LUS vzw

Sinds twee jaar ondersteunt vzw LUS kinderen en jongeren die zelf geen vertrouwenspersoon vinden, in het onderzoeken van het netwerk en vinden van een ‘passende’ vertrouwenspersoon: passend voor de minderjarige en passend voor een rol als vertrouwenspersoon. Twee medewerkers delen hun ervaringen met vertrouwenspersonen en hoe er één te vinden. Ze gaan in op ervaren succesfactoren en knelpunten en hopen op die manier te inspireren.

Skrolan Hugens en Erik Herrebosch, medewerkers bij vzw LUS

13.00 u. Middagpauze

14.00 u. Werkgroepen

Je hebt de keuze uit één van onderstaande werkgroepen (max.22 deelnemers per werkgroep)

Wat als …. je er helemaal alleen voor zou staan, bij de keuze voor een zware operatie, de aankoop van een huis, …

In ons dagelijks leven vinden we het evident om bij belangrijke momenten raad en advies te vragen aan personen die we vertrouwen. Voor ouders in de jeugdhulp zijn alle momenten waarbij er beslissingen worden genomen over hun kinderen belangrijk. En toch staan ze er op die momenten vaak alleen voor. In deze workshop dompelen we je onder in het leven van ouders in de jeugdhulp en de betekenis van een vertrouwensfiguur voor hen.

Werkgroep begeleid door Oudersparticipatie Jeugdhulp vzw

Een vertrouwenspersoon of steunfiguur voor jonge kinderen, in het belang van het kind?

Het belang van het kind vormt de belangrijkste overweging bij jeugdhulp. Het Kenniscentrum Kinderrechten deed recent onderzoek naar de invulling van het ‘belang van het kind’ in jeugdhulp en leidt de werkgroep in met de belangrijkste bevindingen daaruit. Vanuit hun praktijk als gemandateerde voorziening bouwen de VK hierop verder, specifiek met betrekking tot de inzet van vertrouwenspersoon-steunfiguur. Een aantal vragen komen hierbij aan bod: Hoe kan de inzet van een vertrouwenspersoon of steunfiguur helpend zijn om het belang van het jonge kind te bewaken? En hoe ga je er als hulpverlening mee om wanneer een vertrouwenspersoon niet optreedt in het belang van de minderjarige? En wat met de positie van ouders? Slagen we er in om die (soms verschillende) belangen te verbinden?

Werkgroep wordt begeleid door:

  • Katrien Herbots van Kenniscentrum Kinderrechten
  • Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling ism Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Starten met vertrouwenspersonen: hoe begin je ermee?

Op basis van hun ervaringen uit het project gaat vzw LUS met jou aan de slag. Vertrekpunt is het aanspreken en erkennen van het netwerk van kinderen en jongeren. Hoe leg je uit aan een kind of jongere wat een vertrouwenspersoon is? Hoe ondersteun je dat kind dan om iemand te vragen dat voor hem te zijn? Hoe ga je concreet aan de slag?

Werkgroep begeleid door Skrolan Hugens, medewerker bij vzw LUS

‘Jouw Informele Mentor’ in de praktijk

In deze werkgroep maak je van dichtbij kennis met de JIM-aanpak, ‘jouw informele mentor’, een aanpak waarin natuurlijk mentorschap van jongeren wordt versterkt en ondersteund. Stefan Cuppen vertelt concreet hoe hij daarmee aan de slag gaat, wat dit van een hulpverlener vraagt en wat dit voor jongeren kan betekenen. Geert Jan Stams ondersteunt dit verhaal met bevindingen uit kwalitatief onderzoek over natuurlijk mentorschap.

Werkgroep begeleid door:

  • Stefan Cuppen, systeemtherapeut en medewerker bij Stichting JIM
  • Geert Jan Stams, professor aan de Universiteit van Amsterdam

‘Healing is in the network. Wanneer het lijkt alsof kinderen alleen op de wereld zijn’.

In deze workshop neemt de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank Antwerpen je mee in een zoektocht naar netwerk voor 3 kinderen die er plots helemaal alleen voor stonden. Ook wordt ingegaan op de rol van steunfiguren hierin. Hoe krijgen kinderen een duidelijker stem in het hele proces? En wat vraagt het van hulpverleners om op deze manier aan hulpverlening te doen?

Werkgroep begeleid door de Sociale Dienst voor de Jeugdrechtbank Antwerpen

Hoe bed ik het recht op een vertrouwenspersoon in, in mijn organisatie? Wat werkt, wat niet en wat zijn daarbij de randvoorwaarden?

Recht doen aan het recht op vertrouwenspersonen en steunfiguren is niet zo evident. Het vraagt een inspanning en gericht beleid van een organisatie. Twee voorzieningen brengen in hoe zij hierover aan de slag gingen. Daarna wisselen we ervaringen uit en zoeken samen naar oplossingen.  

Inleiders: Hans Goudeseune van vzw De Loods en Laurens Troch van vzw Jeugddorp
Moderator: Kristin Nuyts van SAM, Steunpunt Mens en Samenleving

Logo Jeugdhulp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je kunt deelnemen voor een volledige dag of enkel het voormiddaggedeelte.

Ben je na inschrijving onverwacht toch verhinderd, verwittig dan jole.louwagie@vlaanderen.be. Zo werk je mee aan het voorkomen van voedselverspilling.

Op 2 december om 14 uur organiseert het Agentschap Opgroeien ook zijn ‘Kwaliteitsdag Voorzieningenbeleid’. Deze namiddag gaat eveneens door in het Herman Teirlinck gebouw. Een combinatie van beide evenementen is dus mogelijk. Voor deelname aan de kwaliteitsdag moet je apart inschrijven.

Voor vragen ivm deze studiedag kun je mailen naar jole.louwagie@vlaanderen.be

Datum: 2 december 2019 - 08:30 tot 15:30
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
Brussel 
België
Google Maps