Het actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2014-2015 van de gevangenis Gent had als doelstelling om de inspraak en participatie van gedetineerden aan de organisatie te verhogen. De gevangenis maakte de opwaardering van het gedetineerdenoverleg tot een belangrijk onderdeel van haar operationeel plan. Door deze ontwikkelingen werd met de Vrije Universiteit Brussel (VUB), vakgroep Educatiewetenschappen, een onderzoek verricht om inzicht te krijgen in welke initiatieven op vlak van inspraak en participatie van gedetineerden vandaag de dag al bestaan, wat de meerwaarde hiervan is, wie hieraan deelneemt of juist uit de boot valt, wat de randvoorwaarden van inspraak en participatie zijn en welke tools kunnen ingezet worden.

Naast een studie van de literatuur en van goede praktijken werden in de Gentse gevangenis 11 focusgroepen georganiseerd met in totaal 78 personen. Hulp- en dienstverleners, penitentiair personeelsleden en gedetineerden gingen in dialoog over inspraak en participatie. Het onderzoeksrapport kan je hier terug vinden.

Publicatiedatum: 
donderdag, 6 april, 2017