Algemeen

Presentaties regionale toelichtingsdagen geïntegreerd breed onthaal - periode oktober - december 2018

Presentaties infosessie 28 juni 2018 - instrumenten voor informatie-uitwisseling

Infosessie 11 juni 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een VDAB-advies niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt

Projectoproep geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt

Projectoproep pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal (2016)

Publicatiedatum: 
dinsdag, 29 november, 2016